50+ TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ RELATIONSHIP TRONG IELTS – IELTS Trang Nguyễn, Trung Tâm Luyện thi IELTS, Tài Liệu Tự Học IELTS

50+ TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ RELATIONSHIP TRONG IELTS50+ TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ RELATIONSHIP TRONG IELTS

Xin chào các bạn độc giả thân yêu của IELTS Trang Nguyễn! Trong bài viết này, IELTS Trang Nguyễn xin giới thiệu tới các bạn 50 từ vựng hữu ích cho chủ đề Relationship. 

PHẦN 1: USEFUL VOCABULARY AND COLLOCATIONS FOR “RELATIONSHIP” – TỪ VỰNG HỮU ÍCH CHO CHỦ ĐỀ RELATIONSHIP

1, VERBS FOR “RELATIONSHIP”

 1. Support:

  Ủng hộ

E.g: I think it’s important to support local businesses by buying locally.

=> Tôi nghĩ việc ủng hộ doanh nghiệp trong nước bằng việc mua đồ nội địa khá quan trọng.

 1. Foster:

  Nuôi dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của một điều gì đó tốt

E.g: I’m trying to foster an interest in classical music in my children.

=> Tôi đang cố nuôi dưỡng niềm yêu thích nhạc cổ điển trong con mình. 

 1. Sympathize:

  Lắng nghe, đồng tình và chia sẻ về mặt cảm xúc

E.g: I sympathize with the general aims of the organization, but on this particular issue I disagree.

=> Tôi đồng tình với mục tiêu chung của tổ chức, nhưng với vấn đề cụ thể này tôi không đồng tình.

 1. Empathize:

  Thấu hiểu và đồng cảm do đã từng trải qua xúc cảm tương tự (khác với sympathize)

E.g: It’s very easy to empathize with the characters in her books.

=> Bạn có thể dễ dàng đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện của cô ấy. 

 1. Nurture:

  Nuôi dưỡng 

E.g: She wants to stay at home and nurture her children.

=> Cô ấy muốn ở nhà và nuôi con.

 1. Desert:

  Bỏ rơi 

E.g: He deserted his wife and family for another woman.

=> Hắn ta bỏ vợ và gia đình mình để đi với người phụ nữ khác.

 1. Encourage:

  Động viên

E.g: We were encouraged to learn foreign languages at school.

=> Chúng tôi được động viên học tiếng nước ngoài ở trường.

 1. Motivate:

   Thúc đẩy 

E.g: He is genuinely motivated by a desire to help people.

=> Anh ấy thực sự được thúc đẩy bởi mong muốn giúp đỡ mọi người.

 1. Inspire:

  Truyền cảm hứng

E.g: After her trip to Venezuela, she felt inspired to learn Spanish.

=> Sau chuyến đi tới Venezuela, cô ấy được truyền cảm hứng học tiếng Tây Ban Nha.

 1. Guide:

  Dẫn lối, chỉ bảo

E.g: Our lawyer guided us through the more complicated questions on the form.

=> Luật sư của chúng tôi chỉ dẫn cho chúng tôi ở mấy câu hỏi phức tạp trên mẫu đơn. 

2, NOUNS FOR “RELATIONSHIP”

 1. Acquaintance:

  Người quen xã giao

E.g: I recently met an old work acquaintance of mine and I hardly recognized him.

=> Tôi mới gặp lại một đồng nghiệp cũ và tôi gần như không nhận ra anh ta.

 1. Ancestor:

  Tổ tiên

E.g: There were portraits of his ancestors on the walls of the room.

=> Trên tường nhà anh ấy có treo những bức chân dung tổ tiên.

 1. Descendant:

  Hậu duệ 

E.g: They claim to be descendants of a French duke.

=> Họ tự cho rằng mình là hậu duệ của một ông vua Pháp.

 1. Sibling:

  Anh chị em nói chung

E.g: I have four siblings.

=> Tôi có 4 anh chị em.

 1. Guardian:

  Người bảo vệ, người giám hộ

E.g: The child’s parents or guardians must give their consent before she has the operation.

=> Bố mẹ hoặc người giám hộ đứa bé phải đồng ý trước khi bé có thể phẫu thuật. 

 1. Peer:

  Người cùng trang lứa (cùng tuổi, cùng giai cấp,…)

E.g: When it comes to mathematics, he’s in a different class to his peers.

=> Với môn Toán, cậu ấy thuộc đẳng cấp khác so với bạn cùng trang lứa.

 1. Companion:

  Bạn đồng hành

E.g: The dog has been her constant companion these past ten years.

=> Chú chó này là bạn đồng hành với cô ấy suốt 10 năm.

 1. Individual:

  Cá nhân

E.g: Every individual has rights which must never be taken away.

=> Bất kì cá nhân nào cũng có những quyền không thể tước bỏ.

 1. Quarrel:

  Sự bất đồng

E.g: Don’t let one little quarrel come between you and your wife.

=> Đừng để một bất đồng nhỏ ảnh hưởng bạn và vợ.

 1. Understanding:

  Sự thấu hiểu, sự hiểu biết

E.g: His answer demonstrated a complete lack of understanding of the question.

=> Câu trả lời của anh ấy cho thấy sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về câu hỏi. 

3, ADJECTIVE FOR “RELATIONSHIP”

 1. Loyal:

  Trung thành

E.g: When all her other friends deserted her, Steve remained loyal.

=> Khi tất cả bạn bè bỏ rơi cô ấy, Steve vẫn trung thành.

 1. Sympathetic:

  Có khả năng lắng nghe, chia sẻ về mặt cảm xúc

E.g: She just needed someone who would lend a sympathetic ear to her once in a while.

=> Cô ấy chỉ cần thi thoảng có ai đó có thể lắng nghe và chia sẻ với mình.

 1. Inseparable:

  Không thể tách rời

E.g: When we were kids Zoe and I were inseparable.

=> Khi còn nhỏ Zoe và tôi không thể tách rời.

 1. Interpersonal:

  Liên quan tới nhiều người, tới sự giao tiếp giữa người với người

E.g: The successful applicant will have excellent interpersonal skills.

=> Ứng viên thành công sẽ có kĩ năng giao tiếp tuyệt vời. 

 1. Sensitive:

  Nhạy cảm (dễ ngượng, dễ cáu gắt, bực mình,.. thường mang tính tiêu cực)

E.g: Her reply showed that she was very sensitive to criticism.

=> Câu trả lời của cô ấy chứng tỏ rằng cô rất nhạy cảm với sự chỉ trích.

 1. Sensible:

  Hiểu vấn đề, có lý lẽ

E.g: She was sensible and easy to deal with.

=> Cô ấy là một người hiểu vấn đề và dễ có thể giao tiếp cùng.

 1. Notorious:

  Khét tiếng (với 1 điều gì tiêu cực)

E.g: The company is notorious for paying its bills late.

=> Công ty này khét tiếng với việc trả tiền muộn.

 1. Impolite:

  Bất lịch sự

E.g: It is impolite to ask for a second plate.

=> Xin thêm một suất nữa là bất lịch sự.

 1. Cheeky:

  Hơi thiếu lịch sự nhưng theo kiểu trêu đùa hài hước

E.g: It was a bit cheeky of you when you talked to the teacher. 

=> Bạn hơi thiếu lịch sự với lúc nói chuyện với cô giáo đó. 

 1. Independent:

  Độc lập, không phụ thuộc vào ai/điều gì

E.g: I can be independent from my parents now.

=> Bây giờ tôi không phụ thuộc vào bố mẹ nữa. 

PHẦN 2: PHRASAL VERBS AND IDIOMS FOR “RELATIONSHIP” – CỤM ĐỘNG TỪ VÀ THÀNH NGỮ CHO CHỦ ĐỀ “RELATIONSHIP”

1, PHRASAL VERB – CỤM ĐỘNG TỪ

 1. Answer back:

  Cãi lại (cấp trên, người hơn tuổi) hoặc phản bác lại lời chỉ trích

E.g: Stop answering your mother back!

=> Ngừng cãi mẹ đi!

 1. Ask sb out:

  Mời ai đó đi hẹn hò

E.g: I asked her out but she rejected me.

=> Tôi mời cô ấy cơ mà cô ấy từ chối.

 1. Bring together:

  Đưa những ai đó/điều gì đó tới với nhau

E.g: The disaster brought the community together.

=> Thảm họa đó đã đưa cộng đồng lại gần nhau.

 1. Bump into:

  Tình cờ gặp ai đó đã quen

E.g: We bumped into Amy when we were in town last week.

=> Chúng tôi tình cờ gặp Amy lúc dưới phố tuần trước.

 1. Come between:

  Gây ảnh hưởng mối quan hệ giữa 2 người

E.g: Don’t let one little quarrel come between you and your wife.

=> Đừng để một bất đồng nhỏ ảnh hưởng bạn và vợ.

 1. Open up:

  Mở lời giãi bày, mở lòng với ai đó

E.g: I’ve never opened up to anyone like I do to you.

=> Tôi chưa bao giờ mở lòng với ai như tôi làm với bạn.

 1. Meet up:

  Gặp gỡ ai đó

E.g: We meet up once a month to discuss our concerns.

=> Chúng tôi gặp một lần mỗi tháng để bàn về những thắc mắc của chúng tôi.

 1. Pick on:

  Bắt nạt,trêu ghẹo, đối xử bất công với ai đó

E.g: He gets picked on by the other boys because he’s so small.

=> Cậu ấy bị bọn con trai bắt nạt vì nhỏ con.

 1. Take after:

  Giống ai đó trong gia đình (về vẻ ngoài hoặc tính cách)

E.g: She takes after me with her love of horses.

=> Con bé giống tôi ở khoản yêu lũ ngựa.

 1. Fall for:

  Đổ ai đó, có cảm tình với ai đó

E.g: They fell for each other instantly.

=> Họ đổ nhau rầm rầm. 

2, IDIOMS – THÀNH NGỮ

 1. See eye to eye with sb:

  Hiểu nhau, đồng tình với nhau

E.g: Our teachers don’t always see eye to eye with the headmaster.

=> Giáo viên của chúng tôi không phải lúc nào cũng đồng tình với hiệu trưởng. 

 1. On good terms with sb:

  Thân thiện, hòa đồng với ai đó

E.g: I always try to be on good terms with my colleagues. 

=> Tôi luôn cố gắng thân thiện với đồng nghiệp.

 1. Get on like a house on fire:

  Chỉ việc hai hay nhiều người mới gặp nhau nhưng đã nhanh chóng trở nên thân thiết

E.g: I was worried that they wouldn’t like each other but in fact they’re getting on like a house on fire.

=> Tôi đã lo là họ không thích nhau nhưng thực tế thì họ thân nhau ngay lập tức. 

 1. Born with a silver spoon in sb’s mouth:

  Sinh ra trong gia đình giàu có, quyền lực (mang tính tiêu cực)

E.g: He has never worked hard for anything because he was born with a silver spoon in his mouth. His parents brought everything to him instead.

=> Anh ta chưa bao giờ phải cố gắng để đạt được điều gì cả bởi anh ta được sinh ra ở vạch đích rồi. Bố mẹ anh ta mua cho anh ta mọi thứ.

 1. Have a soft spot for sb:

  Ưu ái ai đó

E.g: She has a soft spot for her youngest child.

=> Cô ấy ưu ái đứa bé nhất.

 1. Get off on the wrong foot with sb:

  Gây ấn tượng xấu với ai đó (khi mới gặp mặt)

E.g: She really got off on the wrong foot with her new boss.

=> Cô ta gây ấn tượng xấu với ông chủ mới.

 1. Keep tabs on sb:

  Theo dõi, giám sát ai đó

E.g: He’s keeping tabs on the sales team at the moment.

=> Anh ta đang theo dõi đội sale bây giờ.

 1. Get the wrong end of the stick:

  Hiểu nhầm ai đó

E.g: You’ve got the wrong end of the stick. The fault was with the other driver, not with me.

=> Bạn hiểu nhầm rồi. Lỗi là của thằng lái xe kia, không phải tôi.

 1. Give sb the cold shower:

  Lạnh nhạt, làm ngơ ai đó

E.g: He gave me the cold shower and left me to go home alone. 

=> Anh ta làm ngơ tôi và để tôi đi về nhà một mình.

 1. Be at sb’s beck and call:

  Luôn ở bên cạnh ai đó

E.g: You’re my girlfriend. I’m always at your beck and call.

Với 50 từ vựng siêu chất cho chủ đề Relationship, mong rằng IELTS Trang Nguyễn đã giúp bạn trong việc xây dựng vốn từ vựng cho kì thi IELTS. ITN rất mong được gặp lại bạn trong các bài viết chuyên về từ vựng cho kì thi IELTS nhé!

Order Number

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Khoá học

Nếu bạn cần tư vấn thêm, Hãy gọi

097 288 87 54

Viết một bình luận