Describe A Meal That You Enjoyed Eating In A Restaurant – Band 8.0

Describe A Meal That You Enjoyed Eating In A Restaurant - Bài Mẫu Speaking Part 2 Describe A Meal That You Enjoyed Eating In A Restaurant - Bài Mẫu Speaking Part 2

Xin chào các bạn độc giả của IELTS Trang Nguyễn. Với sự theo dõi và ủng hộ nhiệt tình của các bạn với series bài mẫu speaking part 2, hôm nay IELTS Trang Nguyễn xin tiếp tục giới thiệu tới các bạn Sample Topic “Describe a meal that you enjoyed at a restaurant”

A, SAMPLE ANSWER FOR THE IELTS SPEAKING PART 2 –  DESCRIBE A MEAL YOU ENJOYED AT A RESTAURANT

 1. Topic cue card:

Describe a meal that you enjoyed at a restaurant.

You should say:

Where the restaurant was

What food you ordered

Who was/were with you

 1. Sample answer: 

Last month, I had a get-together with some of my high school friends whom I had not met since we graduated. Then, we decided to have lunch at a well-known pizza restaurant in the city center.

Arriving at the restaurant, we were quickly given the menu. What surprised me the most was that there were various types of pizza and drinks; hence, it took me quite a long time to choose the food. After that, we talked with each other while waiting for the dishes. Some of my friends were studying at the same university, some had decided to get a job. And I was especially impressed by the decision of one friend to take a gap year. She said that as she had a strong passion for traveling, she would spend one year visiting lots of places.

Then, the dishes were served. The pizza was out-of-this-world and the drinks were tasty although they were a bit pricey. We kept talking and enjoyed the meal and drinks for about two hours. Actually, meeting them reminded me of the time when we studied at high school and I realized that now we were all grown-up, we had our own plans to pursue. But we all promised to meet up regularly.

 1. Vocabulary:

 • A get-together:

  Một cuộc hội họp

 • A gap year:

  Một năm tạm nghỉ (học)

 • To be out of this world:

  Đặc biệt, có một không hai

 • To be pricey:

  Đắt đỏ

B, BẢN DỊCH CHO PHẦN THI IELTS SPEAKING PART 2 – CHỦ ĐỀ “MIÊU TẢ MỘT BỮA ĂN YÊU THÍCH CỦA BẠN TẠI MỘT NHÀ HÀNG”

Dưới đây là bản dịch Tiếng Việt cho câu trả lời mẫu bên trên. Với bản dịch này, bạn sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về cách xây dựng và trình bày ý tưởng cho bài nói Speaking Part 2.

Tháng trước, tôi có một cuộc họp lớp với một số người bạn cấp Ba, những người tôi chưa có cơ hội gặp từ ngày tốt nghiệp. Sau đó, chúng tôi chốt đi ăn trưa ở một nhà hàng pizza nổi tiếng trong trung tâm thành phố. 

Khi đến nhà hàng, chúng tôi nhanh chóng nhận được menu. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất đó là những chủng loại pizza và đồ uống; do vậy, chúng tôi phải mất một lúc lâu mới chọn được đồ. Sau đó, chúng tôi trò chuyện với nhau khi đợi đồ ăn lên. Một vài người bạn học chung trường đại học với nhau, một số khác đã quyết định đi làm. Và tôi rất bất ngờ với quyết định tạm nghỉ một năm của một người bạn. Cô ấy nói rằng cô có niềm đam mê mãnh liệt với du lịch, và cô ấy sẽ dành năm học tới để đi nhiều nơi. 

Sau đó, thức ăn được phục vụ. Món pizza ngon không tưởng và đồ uống khá ngon cho dù giá hơi đắt. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện và thưởng thức bữa ăn trong khoảng 2 tiếng. Sự thật là, gặp lại họ khiến tôi nhớ về thời gian còn là học sinh cấp Ba và nhận ra chúng tôi đã trưởng thành như thế nào, chúng tôi có kế hoạch của riêng để theo đuổi. Nhưng chúng tôi đều hứa sẽ gặp lại thường xuyên. 

Vừa rồi là sample answer cho phần thi IELTS Speaking Part 2, chủ đề “Describe a meal that you enjoyed at a restaurant”. IELTS Trang Nguyễn tin rằng với bài mẫu cho phần thi Nói này, các bạn sẽ tích góp cho mình một lượng từ vựng mới, cùng với những ý tưởng hay để áp dụng vào bài nói của riêng mình. Chúc các bạn ôn tập thật tốt và hẹn hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo.

Order Number

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Khoá học

Nếu bạn cần tư vấn thêm, Hãy gọi

097 288 87 54

Viết một bình luận