Toán Tư duy Nhật Bản-High-Khóa 5 – Rensei

Không yêu cầu bắt buộc HV tham gia, nhưng đây là lợi ích của HV trong việc học e-learning nên khuyến khích tham gia đầy đủ các buổi học. Việc tham gia buổi học trực tuyến HV sẽ được giải đáp các thắc mắc về bài tập cũng như học hỏi cách giải bài tập hay của GV hoặc các HV khác. Bên cạnh đó, sẽ có những nội dung mới được học trong buổi học trực tuyến. Mỗi tuần chỉ có 1 buổi học trực tuyến, nếu có việc bận không thể tham gia buổi học thì HV không được học bù. Thay vào đó, HV sẽ tự chấm bài theo file đáp án ở trang web.

Viết một bình luận