Tổng Hợp Các Cụm Từ Viết Tắt Thông Dụng Nhất Trong Tiếng Anh

ACE

a cool experience

một trải nghiệm tuyệt vời

AFAIK

as far as I know

theo tôi được biết

AFK

away from keyboard

rời khỏi bàn phím

ANW

anyway

dù sao đi nữa

b/c

because

bởi vì

BRB

be right back

quay lại ngay

BTW

by the way

nhân tiện

CU/CUL

see you / see you later

hẹn gặp lại

CWYL

chat with you later

nói chuyện với cậu sau nhé

DGMW

Don’t get me wrong

đừng hiểu lầm tôi

IDK

I don’t know

tôi không biết

IIRC

if I recall/remember correctly

nếu tôi nhớ không nhầm

LOL

laugh out loud

cười lớn

NP

no problem

không có vấn đề gì

ROFL

rolling on the floor laughing

cười lăn lộn

TBC

to be continued

còn nữa

THX/TNX/TQ/TY

thank you

cảm ơn

TIA

Thanks in advance

cảm ơn trước

TTYL

Talk to you later

nói chuyện sau nhé

Viết một bình luận